مرکز دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران مال
20 تا 23 تیر 1402
ساعات 10 الی 18

مرکز دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران مال
20 تا 23 تیر 1402

چرا در کشور ایران؟

صنعتی وسیع!

تعداد بیش از 5000 واحد چاپخانه و کارخانجات صنایع بسته بندی در کشور فعالیت می کنند و تعداد حداقل 50000 شاغل در این رشته مشغول به کار هستند.

توسعه سریع!

بازار صنعت چاپ ایران در حال رشد است و در صورت بهبود روابط اقتصادی بین المللی، ایران آماده دریافت سرمایه گذاری های بسیار کلان می باشد.

موقعیت استراتژیک!

ایران بعنوان قدرتمندترین اقتصاد منطقه و جایگاه استراتژیک مکانی ، امکان دسترسی به بیش از 600 میلیون نفر جمعیت در مرزهای مشترک کشور را مهیا می نماید.

اخبار نمایشگاه IFPEX

موضوعات نمایشگاه IFPEX

حامیان نمایشگاه IFPEX

حامیان نمایشگاه IFPEX