بایگانی دانلودهای نمایشگاه آینده چاپ ایران IFPEX

پوستر نمایشگاه آینده چاپ ایران (سایز A4)

فراخوان ثبت نام مشارکت کنندگان (سایز A4)

بنر انگلیسی برای وب سایت (355 در 470 پیکسل)

بنر فارسی برای وب سایت (355 در 470 پیکسل)

بنر انگلیسی برای وب سایت (655 در ۱۶۰ پیکسل)

بنر فارسی برای وب سایت (655 در ۱۶۰ پیکسل)